Cougarheaven.dk - Et dansk datingsite KUN for modne kvinder og yngre mænd.


Generelt
Disse vilkår gælder for www.cougarheaven.dk.
Vilkårene kan til enhver tid opdateres og ændres. Hvis vilkårene ændres, vil brugerne blive orienteret herom.
Fortsat brug af servicen www.cougarheaven.dk sker på de nye vilkår.

Beskrivelse af service
Cougarheaven stiller en Community Service til rådighed på disse vilkår og med den funktionalitet, man finder på hjemmesiden www.cougarheaven.dk.
Hjemmesidens funktionalitet kan til enhver tid opdateres og ændres, uden at brugerne bliver orienteret.
Cougarheaven forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at ændre eller afbryde Servicen (eller en del deraf) til enhver tid med eller uden varsel.
Brugeren accepterer, at Cougarheaven ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for ændring, afbrydelse eller ophør af Servicen.

Lov om ophavsret
På Cougarheaven skal man overholde "Lov om ophavsret".
Brugeren må kun uploade materiale på Cougarheaven, herunder billeder, film og tekst, som brugeren enten har ophavsrettigheden til, eller som ikke krænker ophavsretten for en tredjepart.
"Lov om ophavsret" gælder overalt på hjemmesiden, så materiale brugeren viser i profilen, i forum, i grupper, og alle andre steder på hjemmesiden, må ikke krænke ophavsretten for en tredjepart.

Præsentation af materiale
Ved upload af materiale på Cougarheaven fraskriver man sig ikke ophavsretten til materialet, men giver blot accept til, at materialet præsenteres på hjemmesiden.
Så snart brugeren sletter noget materiale, vil det ikke eksistere og vises på hjemmesiden mere.
Materiale uploadet i den offentlige del af Cougarheaven kan blive præsenteret overalt på hjemmesiden, herunder forsiden.

Gengivelse af materiale i forum
Materiale uploadet i den offentlige del af Cougarheaven må gerne gengives i forum af andre brugere, når "Lov om ophavsret" overholdes.
Her gælder bl.a. at det skal ske i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Anvendelse af Cougarheaven og ansvar i forbindelse hermed
Brugeren anerkender at være ansvarlig for al indhold på Servicen, herunder for oplysninger, data, tekst, musik, lyd, fotografier, grafik, video, budskaber og andet materiale.
Dette indebærer, at brugeren alene er ansvarlig for det indhold, som brugeren uploader, offentliggør, e-mailer eller på anden måde overfører via Servicen.
Cougarheaven kontrollerer ikke indhold, som offentliggøres gennem Servicen og kan derfor ikke garantere for indholdets lovlighed, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet.
Brugeren accepterer, at brug af Servicen kan udsætte brugeren for indhold, som kan virke stødende, usømmeligt eller upassende.
Billeder, film, tekst og andet, som brugeren uploader på Cougarheaven, kan blive vist overalt på hjemmesiden. Herunder på, men ikke begrænset til, forsiden, toplister og forum.

Skadesløsholdelse
Brugeren accepterer at holde Cougarheaven, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder rimelige advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som brugeren indsender, offentliggør eller overfører via Servicen, brugerens brug af Servicen, brugerens forbindelse til Servicen, brugerens overtrædelse af disse vilkår eller brugerens krænkelse af andres rettigheder.

Sletning af profiler og data
Brugeren accepterer, at Cougarheaven efter eget skøn kan ophæve brugerens brugerkonto (eller en del deraf) eller brug af Servicen og fjerne eller kassere Indhold på Servicen af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, manglende brug deraf, eller hvis Cougarheaven mener, brugeren har overtrådt eller handlet i strid med disse vilkår.
Cougarheavenkan også efter eget skøn til enhver tid afbryde levering af Servicen eller en del deraf med eller uden varsel.
Brugeren accepterer, at ophævelse af brugerens adgang til Servicen i medfør af en bestemmelse i vilkårene kan ske uden forudgående varsel og accepterer, at Cougarheaven straks kan deaktivere eller slette brugerens konto og alle tilknyttede oplysninger og filer på kontoen og/eller spærre al yderligere adgang til de pågældende filer eller til Servicen.
Brugeren accepterer ligeledes, at Cougarheaven ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for ophævelse af brugerens adgang til Servicen.

Tilladelser
Som bruger af Servicen giver du Cougarheaven tilladelse til at sende dig meddelser enten ved e-mail eller beskeder på hjemmesiden.